Drenaj

drenaj

Etkili Drenajın Değeri: MacDrain® drenaj geokompozitleri serisi (geonet veya geomat çekirdekli), toprakta suyun varlığı hâlinde yapıların etkinliğinde temel bir araçtır. Uygun drenaj sistemi yapılmadan, yapılarla temas eden toprak doygun hale gelebilir ve zayıflayabilir, potansiyel olarak daha yüksek yükler uygular.

Bu nedenle, bu yapıların bitişiğindeki zemindeki suyun uzaklaştırılması önemlidir. Toprak takviye edilir ve daha iyi performans gösterir. Uygun şekilde tasarlanmış drenaj geokompozitleri genellikle, istinat duvarlarının ve bitişik kazıklı duvarlar veya binaların bodrum duvarları gibi diğer yapıların arkasında kullanılan geleneksel mıcır drenajının yerini alabilir. Spor sahalarında veya yüksek oranda yağmur suyu akışına maruz kalma ihtimali bulunan diğer büyük alanlarda genellikle yatay sistem gereklidir. Yatay drenaj bu tür yapıların yalıtımı için en iyi performansı sağlamaktadır. Ayrıca yalıtım malzemelerini kullanmadan önce drenaj projesinin iyi analiz edilmesi ve en iyi drenaj sistemin uygulanması oldukça önemlidir.

Drenaj sistemi ister dikey olsun ister yatay olsun, MacDrain® geokompozit serisi çözüm sunabilir. Uygun drenaj sistemin seçimi, tasarım yazılımımızın kullanımı ile belirlenir. Özel projelere uygun ısmarlama drenaj ürünleri oluşturmak amacıyla, Tekno Maccaferri ’nin malzemelerinden ve üretim uzmanlığından faydalanarak drenaj çekirdeklerini çeşitli kumaşlar veya Geomembrane MacLine ile de birleştirebiliriz.

Hangi Geokompozitler MacDrain seçilirse seçilsin, geleneksel mıcır drenajlarının yerini alabilir. Bu durum sadece drenaj sisteminin maliyetini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda taş ocağı malzemelerine duyulan ihtiyacı ve proje alanlarına bu drenaj taşlarını teslim etmek için kullanılan, kirlenmeye neden olan kamyon hareketlerini de azaltır.

drenaj yapıları

Drenaj Sistemi Çözümlerimiz

drenaj nedir

Drenaj Nedir?

Yapılarda ve arazinin temelinde / çevresinde bulunan yeraltı sularının yol açacağı zararlardan korunmak amacı ile fazla suyun araziye açılan drenaj kanalı ile kontrollü ve hızlı bir şekilde arazi dışarısında bulunan su toplama yatağına atılma işlemine denir. Drenaj yapıları inşaat, madencilik ve tarım sektöründe drenaj sistemi çözümleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Drenajların asıl amacı su izolasyonu / su yalıtımı / Yeraltı sularını temel yapısından uzaklaştırmak yada temel suyunu en aza indirmektir.

Drenaj Nasıl Yapılır?

Drenaj sistemi iç drenaj ve dış drenajdan olmak üzere ikiye ayrılır.
Drenaj oyuntusu yapının temelinden 50-100 cm uzaklıkta, 30-50 cm daha derinde yapılır. Şevli olarak açılan drenaj çukuru / drenaj kanalı tabanına %05-02 meyili ile en az 20 cm drenaj borusu döşenir. Drenaj borusu döşenirken ek yerlerin alt yarısı çimento harcı ile kapatılır ve üst yarısında 2-4 cm aralık bırakılır. Bina köşesinde döndürülürken rögar yapılabilir ya da borular birleştirilerek devam ettirilir. Rögarlar, genellikle kare kesitinde ve bir kenarı 50-60 cm alınır. Derinliği rögara bağlanan drenaj borusundan normal 25-30 cm daha aşağıda olacak şekilde tanzim edilir. Rögardan suyun rahatlıkla çıkabilmesi için çıkış borusu, giriş borusundan 2-3 cm daha aşağıda konulur.

Dış Drenaj Nedir? Dış Drenaj Nasıl Yapılır?

İç drenajdan farklılık göstermektedir. Yapı, bina etrafına temel duvarından 50-100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30-50 cm derinde %5-10 eğımli bir kanal açılır. Kanal tabanına genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil künkler-büzler 2-4 cm aralıklarla döşenirler. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı, çimento harcıyla kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılır. Kil dolgu ve künklerin önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulur. Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 50×50 cm boyutunda ve kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen taş ya da beton rögarlar-bacalar yapılır. Künklerde bu rögalara bağlanırlar. En düşük seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb yere bağlanarak suyun binadan uzaklaştırılması sağlanmış olur.

İç Drenaj Nedir?
İç drenaj, Dış drenaj yapma durumu olmayan durumlarda, bodrum katlarında temel su yalıtım sistemine iç drenaj denir. Genellikle binanın merkezi yerinde bodrum döşemesi en az 2 metre derinlikte ve 50 x 50 santim boyunda bir kuyu şeklinde yapılır. Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülür ve üzeri sac ya da beton bir kapakla kapatır.

İç Drenaj Nasıl Yapılır?
Kuyu üzerine, otomatik olarak çalışan bir su motoru yerleştirilir. Bir ucu Suyun döküleceği yere bağlanan ve su motoruyla da bağlantılanan bir su borusunun diğer ucu da kuyuya indirilir. Ancak drenaj boru, kuyu tabanından 15-20 cm yukarıda bırakılmalı ve ucuna da bir süzgeç takılmalıdır. Zeminden sızan su bodrumun taban seviyesinden 40-50 cm aşağıya kadar yükseldiğinde. su pompası çalışarak suyun dışarı atılması sağlanır.

Daha fazla bilgi için

Bize +90 216 577 63 00 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz.Sosyal Medyada Bizi Takip Edebilirsiniz.

E-bültenimize kaydolun!

En son gelişmelerden ve güncellemelerden haberdar olun!


E-Bültene kaydolmak istiyorum.